Oglas:
Početna > Leksikon > D > Depresija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Depresija


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Depresija (engl. depression, njem. Niedergangsperiode, Depression) je faza u privrednom ciklusu. Osnovno je obilježje depresije osporavanje i opadanje privredne aktivnosti neke zemlje, što se odražava u pratećim negativnim stopama rasta DBP-a i nacionalnog dohotka. Tipična depresija uzrokuje nezaposlenost i deflaciju (npr. 1929. tzv. velika kriza). Međutim, u današnjim prilikama primjećuje se kombinirano djelovanje depresije i inflacije, poznato pod nazivom stagflacija.

Provedena istraživanja su pokazala da potrošači za trajanja depresije, zbog pada proizvodnje i porasta nezaposlenosti, raspolažu s manje novčanih sredstava, pa se usredotočuju na vrijednost proizvoda, te kupuju više nego u normalnim uvjetima proizvode umjerenih cijena. Zbog toga se u takvim vremenima marketinški stručnjaci trebaju izrazito posvetiti funkciji i vrijednosti svojih proizvoda.

Definicija je preuzeta iz Rječnika marketinga u izdanju Masmedia.
Dalasi
Damping
Dan namire
Davanje umjesto isplate (ispunjenja)
Davanje zbog naplaćivanja
DAX
DDK (devizno dokumentarna kontrola)
Debitna kartica
Default
Definanciranje
Deflacija
Deflacioniranje
Defundiranje
Dekapitalizacija
Dekoncentracija tržišta
Dekurzivni obračun kamata
Delkredere
Demonetizacija
Denominacija
Depo
Depo posao
Deponent
Deport posao
Depozit
Depozit po viđenju
Depozitar
Depozitne ustanove
Depozitni čekovi
Depozitni novac
Deprecijacija
Deprecijacija cijena
Depresija
Depresijski kartel
Deregulacija bankarstva
Derivati
Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
Detaljni plan uređenja (DPU)
Devalutacija
Devalvacija
Devize