Početna > EU fondovi > EU fondovi > Povijest EU fondova u Hrvatskoj
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Povijest EU fondova u Hrvatskoj


Povijest korištenja sredstava EU fondova kretala se od 1996. do 2013. godine, od korištenja sredstva namijenjenih trećima zemljama do korištenja pretpristupnih fondova i Programa EU. Republika Hrvatska, kao potencijalna članica EU, je u razdoblju od 1996. do 2000. godine bila korisnicom programa Obnova (kojim je financirana prvenstveno obnova ratom razorenih područja). Od 2001. do 2004. godine RH je koristila sredstva Cards (Pomoć Zajednice za obnovu, razvitak i stabilizaciju) programa, namijenjen tehničko-financijskoj pomoći EU zemljama jugoistočne Europe u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Program CARDS imao je dvije komponente: nacionalnu i regionalnu. Nacionalna komponenta bila je namijenjena zemljama korisnicama programa CARDS pojedinačno, dok su se kroz regionalnu komponentu financirale aktivnosti koje su se provodile u više država korisnica programa u područjima u kojima zajedničko djelovanje dovodi do boljih i učinkovitijih rezultata. Provedba projekata iz programa CARDS trajala je do 31. prosinca 2009. godine.
 

Status zemlje kandidatkinje Republika Hrvatska je stekla 2004. godine te su joj postali dostupni pretpristupni programi prve generacije:

PHARE (Pologne Hongrie Aide à la reconstruction économique, Poljska i Mađarska - pomoć za ekonomsku obnovu) - RH koristila je od 2005. godine. Namjena programa bila je pripremiti države kandidatkinje za primjenu pravne stečevina EU, te korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda nakon pristupanja. Provedba programa završila je 30. listopada 2010.  godine.

ISPA financirani su infrastrukturni projekti u području prometa i zaštite okoliša. Provedba programa završila je 31. prosinca 2011. godine.

SAPARD (Special Pre-accession Assistance for Agriculture and Rural Development - Posebna pretpristupna pomoć za poljoprivredu i ruralni razvoj) - program namijenjen financiranju projekata na području poljoprivrede i ruralnog razvitka, u provedbi pravne stečevine Zajednice glede Zajedničke poljoprivredne politike (CAP), te priprema države kandidatkinje za korištenje poljoprivrednog i ribarskog fonda nakon stjecanja statusa države članice Europske unije. Provedba SAPARD-a završila je 31. prosinca 2009. godine.

Od 2007. godine Hrvatska koristi sredstva IPA programa.