Početna > EU fondovi > Europska unija > Opće informacije
 • Smanji veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Povećaj veličinu slova

Opće informacije

EU od gospodarske zajednice do monetarne unije

1951. Schumanov plan - Europska zajednica za ugljen i čelik (European Coal and Steel Community): Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Belgija i Luksemburg - integracija industrija važnih za vođenje rata.
1957. Istih šest država osniva Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ). Cilj: izgradnja zajedničkog tržišta, uklanjanje privrednih prepreka, koordiniranje gospodarskih politika.
1965. Ugovor o udruživanju organa EEZ-a, EZUČ i EUROATOM-a. Od potpisa ugovora u upotrebi je naziv Europska zajednica kao zajednički naziv za ove tri zajednice.
1968. Uspostavljanje carinske unije.
1992. Ugovor iz Maastrichta = Ugovor o Europskoj uniji - postavljeni ciljevi ekonomske i monetarne unije, jedinstvene valute, zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke obrambene politike, a zatim i obrane, uvođenja građanstva Unije, uske suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Ugovorom u Europskoj uniji ovaj je europska integracija iz pretežno gospodarske integracije prerasla u političku uniju.

Pet kriterija za usvajanje eura kao valute

 • Stabilnost cijena - stopa inflacije ne smije biti viša od 1,5 posto od prosječne stope inflacije tri zemlje članice s najnižom inflacijom u prethodnoj godini.
 • Proračunski manjak - manji od 3% bruto domaćeg proizvoda.
 • Dug - javni dug ne smije premašiti 60% BDP-a, ali zemlji s većim javnim dugom bit će dopušteno usvojiti euro ako je uočljiv trend dugotrajnog smanjivanja javnog duga.
 • Kamate - dugoročne kamate ne smiju premašiti 2% kamatne stope tri zemlje članice s najnižom inflacijom u prethodnoj godini.
 • Stabilnost tečaja - tečaj domaće valute mora ostati unutar unaprijed ostavljenih margina fluktuacije minimalno dvije godine.
Kriteriji za članstvo
 • Politički - stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina i prihvaćanje ciljeva Unije
 • Gospodarski - postojanje djelotvornog tržišta gospodarstva te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonima unutar EU
 • Pravni - usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU
 • Administrativni - prilagodba odgovarajućih administrativnih struktura s ciljem osiguranja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju.
Europska monetarna unija
Ekonomska i monetarna unija (Economic and Monetary Union - EMU) naziv je procesa harmoniziranja ekonomskih i monetarnih politika država članica EU s ciljem uvođenja zajedničke valute - eura. 2002. Uvođenje eura u 12 država monetarne unije, a u kasnijim fazama još 5: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska, Grčka, Slovenija, Cipar, Malta, Slovačka, Estonija. EUR nisu uvele V. Britanija, Danska, Švedska, Bugarska, Češka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska i Rumunjska. Od 1.siječnja 1999. za provedbu monetarne politike eurozone, odgovorna je Europska središnja banka (European Central Bank - ECB). ECB i nacionalne središnje banke članica koje su uvele euro, čine Eurosustav Europski sustav središnjih banaka pak obuhvaća ECB i središnje banke država članica, bez obzira jesu li uvele euro ili ne.
EU i HRVATSKA
 • Status kandidata 2004.
 • Početak pregovora 2005.
 • Zatvaranje pristupnih pregovora 2011.

Pregovori o pristupanju su pregovori o uvjetima pod kojima država kandidatkinja pristupa EU i njezinim osnivačkim ugovorima, a koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica EU i države kandidatkinje - tzv. Ugovorom o pristupanju - potpis RH UP 09.12.2011.

Pristupanje u članstvo EU uvjetovano je prihvaćanjem svih prava i obveza na kojima se zasniva EU i njezin institucionalni okvir, obuhvaćenih pod pojmom pravne stečevine EU. Najvažniji elementi pravne stečevine EU su:

 • primarno zakonodavstvo - osnivački ugovori
 • sekundarno zakonodavstvo - uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja
 • drugi izvori prava - presude Suda EZ-a, opća načela prava, međunarodni ugovori
 • ostali akti - rezolucije, izjave, preporuke, smjernice, zajedničke akcije, zajednička stajališta itd.
Unutarnje tržište EU i temeljne slobode

Unutarnje tržište (Border-free Europe; single market; common market; geslo "In varietate concordia"= "Sloga u različitosti" ): područje bez unutarnjih granica u kojemu se, u skladu s odredbama Ugovora, osigurava sloboda kretanja robe, osoba, usluga i kapitala - sinergija ekonomske i političke snage. Svrha mjera kojima se regulira unutarnje tržište je integrirati tržište država članica i osigurati slobodno kretanje robe/usluga/radnika slično onome unutar nacionalnog teritorija.

Temeljne tržišne slobode

 • sloboda kretanja robe
 • sloboda kretanja usluga
 • sloboda poslovnog nastana
 • sloboda kretanja radnika
 • sloboda kretanja kapitala.