Početna > Nekretnine > Građevinarstvo > Projekt poboljšanja vodoopskrbe
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Projekt poboljšanja vodoopskrbe


9.5.2012 13:19:00 | Autor/Izvor: NN/Vjesnik HEP-a/Presscut

U okviru projekta HE Ombla planira se trajno rješenje vodoopskrbe Dubrovnika kojim će se, uz povećanje kapaciteta, izbjeći pojave zamućenja vode za piće. Naime, posljednjih nekoliko godina, poslije obilnijih kiša sve je češće zamućena voda za piće, kojom se iz izvora Omble opskrbljuju potrošači Dubrovnika i okolice.

Posljednji se takav slučaj, kada je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije izdao upozorenje o zdravstvenoj neispravnosti vode, dogodio nedavno - 14. travnja o.g. Tehničko rješenje novog vodozahvata, kojim bi se trajno riješio problem vodoopskrbe Dubrovnika, podrazumijeva izgradnju nove crpne stanice s više režima dovoda vode u distribucijski čvor Komolac i hidrotehnički tunel Srđ. Današnji zahvat vode nalazi se u izvorskom jezercu, a kapacitet dopreme vode do čvora Komolac je 560 litara u sekundi. Predviđa se izgradnja dvaju novih vodozahvata u prostoru velike dvorane u podzemlju - približno 500 metara u zaleđu izvora Omble, koji će se koristiti za vrijeme izgradnje, te u fosilnom spiljskom prostoru na koti 55 m.n.m., koji će se koristiti nakon izgradnje.

Kapacitet vodovodnih objekata izgradit ce se za današnje potrebne količine vode od 560 l/s, s tim da se dovodni cjevovodi (iz podzemlja) i podzemna građevina nove crpne stanice grade za budući kapacitet od 1500 l/s. Izdizanjem novog vodozahvata u fosilni špiljski prostor na koti 55 m.n.m, nakon izgradnje HE Ombla, pojave zamućene vode smanjit ce se na najmanju moguću mjeru, sto je vidljivo i sada u slučajevima kada se aktiviraju manji izvori na visokim kotama. Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodoopskrbe procjenjuje se na približno 13 milijuna eura, a radovi bi mogli započeti u listopadu 2012.