Početna > Nekretnine > Arhitektura, urbanizam i politika > Legalizacija kuće od 400 kvadrata za 73.171 kunu
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Legalizacija kuće od 400 kvadrata za 73.171 kunu


20.9.2011 14:24:00 | Autor/Izvor: Jadranka Matić/Slobodna Dalmacija/PressCut

Kaštelanska gradska uprava uputila je javni poziv vlasnicima bespravno sagrađenih objekata (njih više od 5000) da ih legaliziraju, no potrajat će još neko vrijeme dok se definiraju svi uvjeti po kojima će se legalizacija odvijati. Dva takva uvjeta znat će se već krajem ovoga tjedna kad će kaštelansko Gradsko vijeće (na sjednici od 22. rujna) donijeti odluku o najvećem broju etaža koje se mogu ozakoniti te o vrijednosti jediničnog iznosa naknade za odgovarajuću položajnu zonu, što prevedeno sa suhoparnog administrativnog jezika znaci - o visini kazne koju vlasnik mora platiti za bespravno sagrađenu kuću ili poslovni prostor.

Zakonom je određeno da se na nezakonito izgrađenoj zgradi, protivno prostornom planu, mogu ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ali je zakonodavac dao mogućnost gradovima i općinama da taj broj sami odrede. Uprava Gradskom vijeću Kaštela predlaže da to budu četiri nadzemne etaže s tim daje četvrta potkrovlje. Vlada je nadalje dolara raspon od pet položajnih zona za određivanje iznosa naknade (kazne) i odredila da one moraju odgovarati zonama komunalnog doprinosa. Vlada je dala i raspone vrijednosti jediničnog iznosa naknade za odgovarajuću položajnu zonu. Kazna najmanja stavka.

Budući da Kaštela imaju tri zone za određivanje komunalnog doprinosa, predviđene su i tri položajne zone: prva 20 kuna (raspon 20-25 kn); druga 10 kuna (raspon 10-14,99 kn) i treća 3 kune. Jasno je, dakle, da će kaštelanski bespravni graditelji spadati među one koji će plaćati najmanje kazne. Navest ćemo dva primjera: prvi je za kuću do 400 kvadrata u trećoj zoni za koju će iznositi 711 kuna jer postoji i korektiv za umanjenje, a drugi je za kuću preko 400 kvadrata u prvoj zoni za koju će visina kazne biti 34.826 kuna. Ne treba, međutim, zaboraviti da je naknada za nezakonito izgrađenu zgradu tek jedna od stavki koje bespravni graditelji moraju platiti. Navest ćemo i ostale značajnije.

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren od nadležnoga katastarskog ureda za kuću površine do 400 kvadrata, košta oko 5000 kuna. Geodeti s kojima smo razgovarali upozoravaju da još ne znaju hoće li dobiti posebne upute ili će elaborat raditi kao i do sada. Komunalac u tri zone. Tri primjerka arhitektonske snimke koju je izradio ovlašteni arhitekt za kuću do 400 kvadrata valja platiti oko 15.000 kuna plus PDV (18.450 kuna). Dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti (statika) 7000 kuna plus PDV (8610 kuna). Navedene iznose dobili smo od projektnog ureda Biro B iz Kaštel Sućurca, uz napomenu da je riječ o prosjeku i da cijena ovisi o kompliciranosti objekta.

Komunalni doprinos se u Kaštelima obračunava po cijeni od 138 kuna/m3 u prvoj, 120 kuna/m3 u drugoj i 90 kuna/m3 u trećoj zoni. Međutim, po odluci kaštelanskoga Gradskog vijeća, odobrenje popust od 80 posto za legalizaciju obiteljskih kuća volumena do 1300 m3 zatečenih u prostoru prema orto-foto snimci iz 2005. godine, odnosno za novoizgrađene (od 2005. naovamo) volumena do 750 m3. Po tome bi (u najpovoljnijoj varijanti) za kuću od 400 kvadrata (volumena 1200 m3) u trećoj zoni komunalni doprinos iznosio 21.600 kuna (1200x18).

Vodni doprinos bi za kuću do 400 kvadrata, odnosno 1200 m3, u prvoj i drugoj zoni iznosio 27.000 kuna, a u trećoj 18.000 kuna. Valja napomenuti da Hrvatske vode imaju svoje zone i popuste za pojedine kategorije stanovnika (hrvatski branitelji, primjerice), koje nismo uzeli u obzir pri izračunu. Evidentno je da je ukupna cijena legalizacije zapravo smanjena samo za kaznu koja se ranije obračunavala na način da je iznosila 30 posto komunalnog doprinosa.