Početna > Nekretnine > Građevinarstvo > Dva kilometra nove pristupne prometnice
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Dva kilometra nove pristupne prometnice


22.11.2010 13:57:00 | Autor/Izvor: Novi list/PressCut

Strategijom prometnog razvitka i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, Jadransko-jonski cestovni smjer, kojem pripada i dionica Dragonja-Pula-Rijeka, svrstan je u prvu skupinu prioriteta izgradnje autocesta. Na dionici od čvorišta Matulji do tunela Učka prostorno-planskom dokumentacijom predviđena je izgradnja punog profila autoceste. Obzirom na nedovoljnu razinu služnosti postojeće prometnice B8 (Čvorište Kanfanar (A9) - Pazin - Lupoglav - čvorište Matulji (A7)) na dionici od Matulja do tunela Učka, potrebno je i prije izgradnje punog profila autoceste izvršiti poboljšanja na - postojećoj prometnici.

Predmet ovog projekta nije priprema izgradnje punog profila autoceste, već samo privremeno poboljšanje prometnice radi povećanja sigurnosti korisnika, te ovaj projekt nema nikakvog utjecaja na buduću trasu autoceste. Gradnja i održavanje tzv. nerazvrstanih, odnosno ni državnih ni županijskih cesta jedna je od najzahtjevnijih zadaća lokalne samouprave. Jedan od najvećih problema koncesionara nad tunelskom cestom jest postojanje tzv. divljih izlaza na ovu brzu cestu, koji svakodnevno dovode u veliku opasnost brojne vozače i putnike. Osim izlaza koji koriste stanovnici Benčinića, svi ostali izlazi su na području Grada Opatije.

Rješenje ovog problema očituje se u gradnji čvora Anđeli. Najzahtjevnija cesta koja bi se spojila na čvor Anđeli, kojim će se na cestu spojiti sva okolna mjesta, jest komunikacija Slavići-Kolavići. Obzirom da se na poziciji budućeg čvorišta Anđeli nalazi vodosprema, kod projektiranja je uzeta u obzir njezina pozicija i zahtjev za njezinim očuvanjem. Još prije osam godina stanovnici naselja Kolavići obratili su nam se za pomoć za pristup na autocestu, s obzirom da do nje dosad vodi jedino neadekvatan pothodnik, pa moraju prelaziti cestu, što je opasno po život ljudi. Stoga smo napravili idejni projekt i predstavili ga koncesionaru BINA Istri, koja je trebala ograditi sve nelegalne izlaze. No, tražili smo da ako Grad Opatija riješi prometnicu, da se naprave legalni izlazi i da se osigura sigurnost prometa i ljudi.

Temeljem toga zahtjeva, BINA Istra osigurala je sredstva za izgradnju. Već imaju lokacijsku dozvolu, a u idućim mjesecima očekuju i dobivanje građevinske dozvole. Stoga, u idućoj godini možemo očekivati početak izgradnje ove petlje, ističe Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije. Dodao je i kako koncesionar planira na ovom dijelu izgraditi i drugi tunel s još dvije prometne trake. Već postoji lokacijska dozvola, a u idućim mjesecima očekuje se dobivanje građevinske dozvole. Stoga, u idućoj godini možemo očekivati početak izgradnje ove petlje.