Oglas:
Početna > Leksikon stari > Uvjeti korištenja stranica
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Uvjeti korištenja stranica


Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala www.limun.hr u vlasništvu tvrtke Raiffeisen Consulting d.o.o. (u daljnjem tekstu: RC). Korištenjem bilo kojeg dijela portala www.limun.hr i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane RC u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Svi sadržaji objavljeni na portalu www.limun.hr isključivo su vlasništvo RC-a i njegovih ugovornih partnera koje se smije koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smije umnožavati, reproducirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka RC-a odnosno obvezatnog navođenja izvora iformacija.

Sadržaj portala www.limun.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada RC ili je u vlasništvu trećih osoba koje su RC prenijele pravo uporabe istih. RC također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja portala www.limun.hr. Nadalje, portal www.limun.hr sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu RC-a ili u vlasništvu trećih osoba, a RC je nositelj licence. Svaka povreda autorskih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja sadržaja portala www.limun.hr. odnosno autorskih prava RC i njegovih suradnika.

Informacije objavljenje na portalu i u TV emisijama u nekim slučajevima predstavljajuju osobne komentatorske stavove autora koji se mogu ali i ne moraju poklapati sa službenim stavovima RC kao izdavača web stranica www.limun.hr i producenta istoimenih TV emisija.

RC će uložiti razumne napore da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima. Također RC ne preuzima nikakvu obvezu obavješćivanja o novim informacijama, ispravcima istih ili drugim sadržajima koji mogu biti suprotni ranije objavljenim sadržajima.

Publikacije i sadržaj koji se nalazi na portalu www.limun.hr ili bilo koji njihov dio ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava, niti se smiju smatrati dovoljnim temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost RC pouzdaje, ali za koje ne postoje izričita ili prešutna jamstva. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije iznesene na portalu www.limun.hr podložni promjenama koje zavise o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.

RC neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, posljedičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i izmaklu dobit, ili troškove nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo kojeg od sadržaja dostupnog na portalu www.limun.hr.

Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.