Početna > Nekretnine > Građevinarstvo > Sjeverna obilaznica pred završetkom
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Sjeverna obilaznica pred završetkom


6.4.2010 14:37:00 | Autor/Izvor: Reporter/PressCut

Sjeverna obilaznica, odnosno prva faza istočne obilaznice, prometnica je koja počinje na Sisačkoj cesti, proteže se uz pistu, te potom preko Rakarskog polja ide prema stadionu Radnika i Zračnoj luci Zagreb. Goričani se sjećaju svih mogućih zavrzlama s tom prometnicom i pritužbi bivše gradske vlasti, od kojih je najvažnija ona o previsokoj trasi prometnice. O tome smo u nekoliko navrata pisali u našim novinama, a razgovarali smo i s projektantom te prometnice koji tvrdi da su na projektu radili i mnogi eminentni stručnjaci.

Nakon što je tužbom zakočena izgradnja istočne obilaznice, točnije druge faze te prometnice koja bi trebala ići od raskrižja sa sjevernom obilaznicom (orijentacije radi: kod piste, preko puta pročistača) do čvora Košnica (duljine oko 5.3 km), priča se ponovila i sa sjevernom obilaznicom. Dapače, Gradsko je poglavarstvo u cijeli slučaj pokušalo umiješati i predstavnike mjesnih odbora kojih se izravno tiču aktualni sporovi oko izgradnje sjeverne obilaznice.

Projekt istočne obilaznice radio je tim iz projektnog biroa. Tomo Perić je inače stari Goričanin, koji je svojedobno radio i u ondašnjoj općini, najprije kao građevinski inspektor a potom u Zavodu za uređenje Gorice. Istočna obilaznica - Projekt istočne velikogoričke obilaznice je radila kuća koja 50 godina radi ceste u Hrvatskoj, od Iloka do Pule ili Prevlake - kaže dipl. ing. grad. Tomo Perić.

"Mi radimo prema propisima i zahtjevima investitora, a svi eventualni sporovi moraju se rješavati na relacija lokalna zajednica-investitor. Goričanin sam i valja znati da smo se najprije morali izboriti za to da ta cesta uopće uđe u program izgradnje. 35 godina putujem prema Zagrebu, cestom koja je najopterećenija u Hrvatskoj i jasno je da je i meni, kao drugim Goričanima u interesu da se problemi cestovnih i drugih veza sa Zagrebom napokon kvalitetno riješe: dobivanjem autoceste i istočne obilaznice".

Valja znati da je ova istočna obilaznica identična glavnoj prometnici između Zagreba i Velike Gorice, s dodatkom pješačkih i biciklističkih staza. Sigurno je da smo mi kao Goričani cijelom projektu prišli s osobitom pažnjom. No, valja znati: Ovo nije gradska ulica. To je državna cesta koja se radi po svim regulama za takvu cestu.

Dok je svojedobno Vladimir Gostimir, dipl. ing. prometa, direktor Sektora za studije i projektiranje u Hrvatskim cestama, na primjedbe o velikim visinama prometnice odgovorio kako je sve to po pravilima struke, te da valja pogledati na kojim je visinama Slavonska avenija u Zagrebu, projektanti odgovaraju: U slučaju izmjene projektirane nivelete, odnosno njenog spuštanja, oborinska odvodnja, tj. transport oborinskih voda bio bi putem prepumpnih stanica, stoje s obzirom na dužinu i površinu prometnice tehnički i gospodarstveno neprihvatljivo.

"Niveleta trase je postavljena prema važećim pravilnicima", kaže dipl. ing. grad. Tomo Perić. Prometnica je projektirana za računsku brzinu od 80 km/sat, pa su tome prilagođeni tlocrtni i visinski elementi prometnice. Križanja su riješena u nivou, kao, na primjer, na sadašnjoj brzoj cesti prema Zagrebu kod Velike Mlake. Nalaze se na udaljenosti 700-800 m, na raskrižjima s postojećim ulicama.

Cesta ide generalno 1 m iznad terena. Na Rakarskoj i na križanju s Ulicom Jurja Dobrile cesta se iz tehničkih razloga, da se ne rade crpne stanice za oborinske vode, diže maksimalno do 2.5 m. Inače, razlika između 2 križanja je oko 1.5 m, a to je na 1 km razlika 30 cm.

Nagibi su ceste jako mali: maksimalno 0.4 %. Pritom, valja znati kako je ploha asfalta 22 m, što je ukupno 70 tisuća kvadrata, pa s takve površine treba odvesti vodu. Cestu smo dizali na mjestima gdje okolo nema izgrađenih kuća, a križanja su sa semaforima. Oborinska je odvodnja koncipirana tako da se pročišćene oborinske vode nakon tretmana na separatorima transportiraju u postojeću mrežu odvodnih kanala.

Lani započeti radovi na drugoj fazi istočne obilaznice nastavljaju se ovih dana. Riječ je o prometnici koja ide od raskrižja sa sjevernom obilaznicom (orijentacije radi: kod piste, preko puta pročistača) do čvora Košnica (duljine oko 5.3 km). Zapravo, povezivat će čvor Kušanec na autocesti Zagreb-Velika Gorica Sisak i čvor Košnica (s kojega se silazi na zagrebačku obilaznicu ili, pak, preko Domovinskog mosta ulazi u samo zagrebačko središte).

Radove na drugoj fazi istočne obilaznice dobili su na javnom natječaju Vijadukt d.d. i Strabag. Kako se paralelno radi na dvije strane - kod Kobilića i u Košnici (točnije: od već napravljenog spoja s petljom u Košnici), donosimo još jednom kriterije po kojima se otkupljuje zemljište.

Kako se formira otkupna cijena zemljišta?
Raspon cijena određenje procjenama-nalazom i mišljenjem vještaka na temelju nekoliko kriterija, prvenstveno ovisno u tome nalazi li se pojedina čestica van ili unutar obuhvata GUP-a Grada Velike Gorice.

Cijene zemljišta
Za sve čestice koje se nalaze unutar obuhvata GUP-a to je posebno naznačeno na svakoj procjeni vještaka građevinske struke za procjenu nekretnina. Na istoj procjeni naznačen je i drugi kriterij za određivanje cijene, a to je naznake zone unutar GUP-a (napr. zelena zaštitna površina ima oznaku Z, a neke su u zoni stambene namjene oznake S, dok su neke u mješovitoj zoni).Ovisno o ovim kriterijima vještaci utvrđuju i cijene po m2, pa one variraju:- za čestice unutar GUP-a od 300 do 700 kn/m2 (stambena namjena-neizgrađeno građevinsko zemljište).

Postoji svega nekoliko čestica s procjenom vještaka od 1000 kn/m2 za izgrađeno građevinsko zemljištem-dvorište, dakle ono građevinsko zemljište na kojemu postoji izgrađeni objekt, tj. gdje trasa ceste ulazi u dvorište vlasnika objekta)- za čestice van GUP-a (poljoprivredno zemljište) cijene variraju ovisno o klasifikaciji zemljišta (stupanj obrade i kvalitete, lokacija, itd.), napr. od 60 kn/m2 (šikara, pašnjak), 65 kn/ m2 (zapuštena livada), 75 kn/m2 (livada), do maksimalno 80 kn (oranica) za m2.

Dakle, za svaku česticu sačinjena je posebna procjena sa naznakom o kojoj se vrsti poljoprivrednog zemljišta radi, sve od strane vještaka, koji je ujedno posebno procijenio i zatečene biljne nasade i sve to precizno naveo na istoj procjeni.