Oglas:
Početna > Leksikon > K > Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Klauzula (ugovor) “puno za prazno“


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Klauzula (ugovor) “puno za prazno“ (engl. "take or pay" clause; "take or pay" contracts; skraćenica: TOP) je ugovorna klauzula, odnosno ugovor koji sadrži klauzulu kojom se jedna ugovorna strana (prodavatelj) obvezuje da će drugoj ugovornoj strani (kupcu) nabaviti ugovorenu količinu neke robe ili da će biti spremna izvršiti neku uslugu, dok se druga ugovorna strana obvezuje platiti ugovorenu količinu robe ili ugovorene usluge, bez obzira na to je li roba preuzeta odnosno je li usluga izvršena. U pravilu, nepreuzetu količinu robe kupac može preuzeti naknadno.   

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
Kaduciranje
Kamata
Kamate na kamate
Kamate po dospijeću
Kamate u izgradnji
Kamatna arbitraža
Kamatna marža
Kamatna stopa
Kamatni faktor
Kamatni račun
Kanali distribucije
Kapacitet osiguravatelja
Kapara
Kapital
Kapitalizacija
Kapitalna struktura
Kapitalni dobitak
Kapitalni gubitak
Kapitalni koeficijent
Kapitalno budžetiranje
Karbovanec
Karenca
Kartel
Kaucija
Kaucijska mjenica
Keiretsu
Keynesov plan
KfW
Kina
Kineski zid
Kip
Kjat
Klasifikacija rizika
Klaster
Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
Klauzula intabulandi
Klauzula opoziva
Klauzula pokrića
Klauzula rijetke valute
Klauzula svi rizici