Oglas:
Početna > Leksikon > H > Homogeni proizvodi
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Homogeni proizvodi


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Homogeni proizvodi (engl. homogenous products) za razliku od tzv. heterogenih proizvoda, riječ je o savršenim zamjenskim proizvodima (supstitutima). Ti su supstituti tako savršeni da kupac ne zamjećuje nikakvu objektivnu razliku između istovrsnih proizvoda različitih proizvođača. Stoga će se vrlo lako moći odlučiti da zbog nemogućnosti nabave ili zbog više cijene jednog proizvoda, kupi drugi homogeni proizvod.

Budući da je za tržišno natjecanje kod homogenih proizvoda najvažniji čimbenik u pravilu njihova cijena, ako na tržištu djeluje mali broj tržišnih takmaca, među njima može doći do koluzije.

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
Hedžing posao
Hagena
Hanfa
Hedging
Helsinška burza
HIP
Hiperinflacija
Hipoteka
Hipotekarne banke
Hipotekarne obveznice
Hipotekarni kredit
Hipotekarno tržište
Hipoteza efikasnog tržišta
Holding društvo
Holdinško društvo
Homogeni proizvodi
Hongkonška burza
Horizontalne integracije
Hosa
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Hrvatska narodna banka (HNB)
Hrvatska udruga banaka (HUB)
Hrvatski fond za privatizaciju (HFP)
Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje (HIBO)