Oglas:
Početna > Leksikon > G > Greenfield ulaganja
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Greenfield ulaganja


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Greenfield ulaganja tehnički izraz kojim se označava izravno ulaganje, u pravilu stranog kapitala. Riječ je o ulaganju kapitala koje rezidenti jedne države ostvaruju u inozemstvu. To može biti ulaganje u osnivanje vlastitog poduzeća (npr. novog trgovačkog društva), ulaganje u osnivanje zajedničkog poduzeća (npr. osnivanje mješovitog društva) ili osnivanje odnosno otvaranje podružnice (filijale).

Za takav je oblik ulaganja karakteristično da ulagatelj stječe kontrolu i aktivno obavlja kontrolu, te upravlja poduzećem u koje je uložio. Po tome se izravna ulaganja razlikuju od tzv. portfolio ulaganja (portfelj ulaganja; rentijerska ulaganja).

Za razliku od koncentracija poduzetnika, kod kojih, pojednostavnjeno rečeno, ulagatelj stječe kontrolu i upravu nad već postojećim poduzećem, ovdje je uvijek riječ o osnivanju novog poduzetnika.

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
Galopirajuća inflacija
Gamma neutralni portfelj
Garancija
Garancija učinka
Garancija za dobro izvršenje posla
Garancija za ispravno funkcioniranje stvari
Garancija za povrat avansa
Garancijska provizija
Garancijski fond
Garancijsko osiguranje
Garantne rezerve
Generalni urbanistički plan (GUP)
'Gilt-edged' vrijednosnice
Glavni dužnik
Glavnica
Globalizacija
Globalizacija u području bankarstva
Godina nastanka štete
Godina police
Godina prijave štete
Godišnja premija
Godišnji izvještaj
Going concern vrijednost
Gola pozicija
Goodwill
Gospodarska dobrobit
Gospodarski kriminal
Gospodarski rast
Gospodarski razvoj
Gospodarsko interesno udruženje (GIU)
Gospodarstvo
Gotov novac
Gotov novac, gotovina
Grace period
Građevinska bruto površina (GBP)
Građevinsko područje
Građevinsko zemljište
Građevna čestica
Granica pozicije
Granični planski troškovi