Oglas:
Početna > Leksikon > D > Duboki džep
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Duboki džep


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Duboki džep (engl. deep pocket) jedan je od oblika predatorskog ponašanja kojim predator želi navesti tržišnog takmaca (plijen) da se povuče s mjerodavnog tržišta. Predator to čini stvarajući kod plijena dojam o uvjerljivoj prijetnji da će ga predator tržišno nadživjeti, jer je sposoban duže vrijeme podnositi gubitke izazvane predatorskim cijenama, te da će na koncu iscrpiti financijske resurse i snagu plijena. (v. signaliziranje; reputacija)

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
Dalasi
Damping
Dan namire
Davanje umjesto isplate (ispunjenja)
Davanje zbog naplaćivanja
DAX
DDK (devizno dokumentarna kontrola)
Debitna kartica
Default
Definanciranje
Deflacija
Deflacioniranje
Defundiranje
Dekapitalizacija
Dekoncentracija tržišta
Dekurzivni obračun kamata
Delkredere
Demonetizacija
Denominacija
Depo
Depo posao
Deponent
Deport posao
Depozit
Depozit po viđenju
Depozitar
Depozitne ustanove
Depozitni čekovi
Depozitni novac
Deprecijacija
Deprecijacija cijena
Depresija
Depresijski kartel
Deregulacija bankarstva
Derivati
Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
Detaljni plan uređenja (DPU)
Devalutacija
Devalvacija
Devize