Oglas:
Početna > Leksikon > D > Državne potpore
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Državne potpore


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Državne potpore (engl. state aid/state subsidies; njem. staatliche Beihilfe) politika vlade usmjerena na stavljanje pojedinih poduzetnika ili sektora u povoljniji položaj različitim izravnim ili neizravnim oblicima financijske potpore.

Državne potpore daje država ili jedinica lokalne ili regionalne (odnosno područne) samouprave.

Općenito se smatra da je u nekom konkretnom slučaju riječ o državnoj potpori ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta: ako se određene gospodarske prednosti daju nekom poduzetniku, ako se potpora daje selektivno, odnosno samo određenim poduzetnicima ili samo za određene proizvode, te ako takva potpora može narušiti tržišno natjecanje.

Državne se potpore pojavljuju u dva osnovna oblika: izravne i neizravne državne potpore. To mogu biti izravna bespovratna novčana davanja (engl. grants) ili određene državne mjere kojima se nekom poduzetniku olakšavaju financijske obveze. Državne potpore mogu biti u obliku izravnih državnih novčanih pomoći, kredita s kamatama nižima od tržišnih, državnih jamstava, poreznih olakšica, smanjenja uplata za socijalna davanja, prodaje robe i usluga ispod tržišne cijene, prodaje državnog zemljišta ispod tržišne cijene, kupnje robe i usluga po cijenama višima od tržišnih, investicija koje nisu u skladu s tržišnim načelima, oprosta dugova državi i sl.

Državne potpore stoga utječu, izravno ili neizravno, na tržišno natjecanje. Ovo naročito ako se potpore selektivno daju samo nekim poduzetnicima, a osobito onima koji nisu sposobni za samostalnu borbu s tržišnim takmacima i onima koji neuspješno posluju kroz duže vrijeme. Na taj će se način smanjiti i opća dobrobit na razini države. U tom su smislu državne potpore dio politike tržišnog natjecanja.

Državne potpore imaju i neke negativne učinke. Naime, država umjetno, novčanom potporom ili davanjem drugih financijskih pogodnosti, održava na tržištu neučinkovitog poduzetnika, istovremeno otežavajući tržišni položaj njegovim uspješnim tržišnim takmacima koji se vlastitim snagama bore za svoje mjesto na tržištu. Stoga su državne potpore dopuštene samo u iznimnim, zakonom utvrđenim slučajevima.

Općenito je prihvaćeno da neki oblici državnih potpora nisu nedopušteni. To su prije svega tzv. opće mjere, odnosno potpore svim poduzetnicima unutar nekog sektora.

Dopuštene su državne potpore socijalnog obilježja, one vezane uz sanaciju šteta od elementarnih nepogoda i otklanjanja poteškoća u gospodarstvu, potpore gospodarski nerazvijenim područjima i područjima u kojima je životni standard stanovništva izuzetno nizak (poticanje gospodarskog razvoja i zapošljavanja), potpore vezane uz promicanje kulture i zaštitu kulturne baštine, potpore poduzetnicima čije bi obavljanje službe od javnog interesa bez potpore bilo nemoguće (npr. dostava pošte u udaljena mjesta) i sl.  

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
Dalasi
Damping
Dan namire
Davanje umjesto isplate (ispunjenja)
Davanje zbog naplaćivanja
DAX
DDK (devizno dokumentarna kontrola)
Debitna kartica
Default
Definanciranje
Deflacija
Deflacioniranje
Defundiranje
Dekapitalizacija
Dekoncentracija tržišta
Dekurzivni obračun kamata
Delkredere
Demonetizacija
Denominacija
Depo
Depo posao
Deponent
Deport posao
Depozit
Depozit po viđenju
Depozitar
Depozitne ustanove
Depozitni čekovi
Depozitni novac
Deprecijacija
Deprecijacija cijena
Depresija
Depresijski kartel
Deregulacija bankarstva
Derivati
Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
Detaljni plan uređenja (DPU)
Devalutacija
Devalvacija
Devize