Oglas:
Početna > Leksikon > A > Apsolutna troškovna prednost
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Apsolutna troškovna prednost


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Apsolutna troškovna prednost (engl. absolute cost advantages) podrazumijeva da će poduzetnik koji pristupa nekom tržištu zbog inferiorne tehnologije imati veće jedinične troškove u odnosu na tržišne takmace koji već djeluju na tom tržištu.

Apsolutna troškovna prednost jedan je od elemenata strukturalnih zapreka pristupu tržištu (uz diferencijaciju proizvoda i ekonomije obujma).

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)
A la criee
A vista
AAA rang
AAR
ABA
Abandon
ABC analiza
ABECOR
Ad valorem, carina
Add-on
Adekvatnost kapitala
Adhezijski ugovor, po pristupu
Administrativna zabrana
Administrativne cijene
ADR
ADT
Afgan
Afidavit
Agencija
Agencija za gospodarsko oglašavanje
Agencija za konkurenciju
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Agencije za rangiranje
Agencijska prodaja
Agencijska provizija
Agencijski popust
Agenda 21
Agent
Agenti mjenjači
Agentura
Agio
Agregatna ponuda/potražnja
Agregatni indeksi
AIBD
AIDA
AKA
Akcelerator
Akcept mjenice
Akceptant
Akceptna provizija