Oglas:
Početna > Leksikon > K > Kamatni račun
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Kamatni račun


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Kamatni račun (engl. interest calculus, interest account) je postupak izračunavanja kamata u određenom postotku, razmjerno vremenu za koje je glavnica bila uložena. Za izračunavanje kamata koristi se jednostavni i složeni kamatni račun.

Jednostavni kamatni račun koristi se kada se kamate izračunavaju na istu glavnicu, za svako razdoblje ukamaćivanja, a složeni kada se kamate izračunavaju na glavnicu koja je uvećana za prethodno obračunate kamate svakog vremenskog razdoblja kapitalizacije, tj. kada se uz kamate osnovne glavnice obračunavaju i kamate na kamate.

Definicija je preuzeta iz Rječnika bankarstva u izdanju Masmedia.
Kaduciranje
Kamata
Kamate na kamate
Kamate po dospijeću
Kamate u izgradnji
Kamatna arbitraža
Kamatna marža
Kamatna stopa
Kamatni faktor
Kamatni račun
Kanali distribucije
Kapacitet osiguravatelja
Kapara
Kapital
Kapitalizacija
Kapitalna struktura
Kapitalni dobitak
Kapitalni gubitak
Kapitalni koeficijent
Kapitalno budžetiranje
Karbovanec
Karenca
Kartel
Kaucija
Kaucijska mjenica
Keiretsu
Keynesov plan
KfW
Kina
Kineski zid
Kip
Kjat
Klasifikacija rizika
Klaster
Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
Klauzula intabulandi
Klauzula opoziva
Klauzula pokrića
Klauzula rijetke valute
Klauzula svi rizici