Oglas:
Početna > Leksikon > H > Hrvatski fond za privatizaciju (HFP)
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP)


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) je institucija koju je 1992. osnovala Republika Hrvatska radi provođenja postupka privatizacije imovine privremeno prenesene na Fond na temelju pretvorbe društvenih poduzeća i imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fond obavlja stručne upravne poslove u vezi s pretvorbom, privatizacijom, restrukturiranjem, kupnjom, prodajom i osnivanjem poduzeća te upravljanjem državnom imovinom i poduzećima u kojima ima vlasničke udjele.

Sredstva Fonda sastoje se od:

1. dionica, odnosno udjela prenesenih na Fond temeljem pretvorbe društvenih poduzeća;
2. sredstava ostvarenih prodajom dionica, odnosno udjela u poduzećima i
3. kredita uzetih u zemlji i inozemstvu.

Tijela Fonda su: Upravni odbor (13 članova), Nadzorni odbor (5 članova) i predsjednik Fonda. Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski državni sabor jedanput godišnje o poslovanju Fonda.

Definicija je preuzeta iz Rječnika bankarstva u izdanju Masmedia.
Hedžing posao
Hagena
Hanfa
Hedging
Helsinška burza
HIP
Hiperinflacija
Hipoteka
Hipotekarne banke
Hipotekarne obveznice
Hipotekarni kredit
Hipotekarno tržište
Hipoteza efikasnog tržišta
Holding društvo
Holdinško društvo
Homogeni proizvodi
Hongkonška burza
Horizontalne integracije
Hosa
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Hrvatska narodna banka (HNB)
Hrvatska udruga banaka (HUB)
Hrvatski fond za privatizaciju (HFP)
Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje (HIBO)