Oglas:
Početna > Leksikon > D > Dekapitalizacija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Dekapitalizacija


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Dekapitalizacija (engl. capital reduction, njem. Kapitalherabsetzung) je smanjenje vlastitog kapitala poduzeća. Može se vršiti unaprijed predviđenim (postupnim) povlačenjem povlaštenog kapitala poduzeća ili otkupom vlastitog kapitala.

Dekapitalizacija se može izvoditi kao proces refinanciranja tako da se skuplji vlastiti kapital zamjenjuje jeftinijim zaduženjima ili pak dekapitalizacija može ujedno predstavljati i proces definanciranja.

Dekapitalizacija je, najčešće, podložna zakonskoj regulativi kao i regulativi tržišta kapitala. Dekapitalizacija može biti uvjetovana i gubicima poduzeća koji smanjuju veličinu njegova vlastitog kapitala.

Definicija je preuzeta iz Rječnika bankarstva u izdanju Masmedia.
Dalasi
Damping
Dan namire
Davanje umjesto isplate (ispunjenja)
Davanje zbog naplaćivanja
DAX
DDK (devizno dokumentarna kontrola)
Debitna kartica
Default
Definanciranje
Deflacija
Deflacioniranje
Defundiranje
Dekapitalizacija
Dekoncentracija tržišta
Dekurzivni obračun kamata
Delkredere
Demonetizacija
Denominacija
Depo
Depo posao
Deponent
Deport posao
Depozit
Depozit po viđenju
Depozitar
Depozitne ustanove
Depozitni čekovi
Depozitni novac
Deprecijacija
Deprecijacija cijena
Depresija
Depresijski kartel
Deregulacija bankarstva
Derivati
Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
Detaljni plan uređenja (DPU)
Devalutacija
Devalvacija
Devize