Oglas:
Početna > Leksikon > C > CROBEX
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

CROBEX


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

CROBEX® je službeni indeks Zagrebačke burze d.d. Počeo se objavljivati 1. rujna 1997. godine. Bazni datum je 1. srpnja 1997. godine, a bazna vrijednost 1.000.

Vrsta indeksa
CROBEX® je indeks vagan na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 15%. Ukoliko se nekom od dionica koje sačinjavaju CROBEX® nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena.

Izračun

Računa se kontinuirano tijekom trgovine koristeći zadnje cijene.

Formula


Mj (t) Free float tržišna kapitalizacija dionica koje ulaze u CROBEX® na dan t i vrijeme j
M(0)  Free float tržišna kapitalizacija na bazni datum
KT   Faktor prilagođavanja baze indeksa na dan revizije T
 

Sastav CROBEX®-a
Od 19. rujna 2016. godine CROBEX® sačinjavaju dionice sljedećih izdavatelja.

Simbol

Izdavatelj

Broj dionica

Tržišna kapitalizacija

Težina

ARNT-R-A

Arenaturist d. d.

      763.875

          324.723.262,50

2,29%

ATPL-R-A

Atlantska plovidba d.d.

   1.046.640             118.340.096,00    0,80%
KOEI-R-A

Končar - elektroindustrija d.d.

2.057.695 193.628.400,00 1,36%
KRAS-R-A

Kraš d.d.

755.492 392.855.840,00 2,77%

PODR-R-A

Podravka d.d.

3.927.314

1.441.324.238,00

10,15%

RIVP-R-A

VALAMAR RIVIERA d.d.

46.631.673

1.437.654.478,59

10,12%

VART-R-1
Varteks d.d.
 
1.221.444 20.801.191,32 0,15%
ZABA-R-A

Zagrebačka banka d.d.

12.809.678 614.864.544,00 4,33%
DLKV-R-A

Dalekovod d.d.

9.887.722 129.331.403,76 0,91%

ERNT-R-A

Ericsson Nikola Tesla d.d.

732.408

825.423.816,00

5,81%

ATGR-R-A

Atlantic Grupa d.d.

1.500.435

1.290.374.100,00

   9,09%

ADPL-R-A

AD Plastik d.d.

2.729.730

353.472.737,7

2,49%

LKRI-R-A

LUKA RIJEKA d.d.

6.740.238

317.465.209,80

2,24%

LEDO-R-A
Ledo d.d.
 
132.820 1.381.328.000,00 9,73%

ADRS-P-A

Adris grupa d.d.

3.334.683

1.417.240.275,00

9,98%

HIMR-R-A

Imperial d.d.

349.720

279.776.000,00

1,97%

INGR-R-A

Ingra d.d.

12.867.940

34.357.399,80

0,24%

LKPC-R-A

Luka Ploče d.d.

296.077 167.005.192,62 1,18%

OPTE-R-A

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

28.600.564

78.079.539,72

0,55%

BLJE-R-A

Belje d.d. Darda

3.696.969

92.646.043,14

0,65%

DDJH-R-A

Đuro Đaković Holding d.d.

3.038.674

156.339.777,30

1,10%

HT-R-A

HT d.d.

8.700.753

1.397.427.939,33

9,84%

ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. 493.000

62.088.420,00

0,44%
SUNH-R-A Sunčani Hvar d.d.
 
1.941.879 45.634.156.50 0,44%

TPNG-R-A

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

4.366.673

335.142.152,75

2,36%


Uvjeti za uključenje

Prilikom odabira dionica koje će ući u sastav CROBEXA® u obzir dolaze samo dionice kojima se trgovalo više od 90% ukupnog broja trgovinskih dana u promatranom šestomjesečnom razdoblju.

Rang svake dionice koja zadovoljava uvjet broja dana trgovanja određuje se na osnovu dva kriterija:
1. udjel u 'free float' tržišnoj kapitalizaciji
2. udjel u prometu ostvarenom unutar knjige ponuda u šestomjesečnom razdoblju koje prethodi reviziji

Svakom od navedenih kriterija pripisuje se težina 50% te se izračuna srednjak udjela, odnosno vagani tržišni udjel. U sastav indeksa CROBEX® ulazi 25 dionica s najvećim srednjakom udjela.
Ukoliko izdavatelj ima više rodova dionica koje zadovoljavaju uvjete za ulazak u CROBEX®, u Indeks će se uključiti samo jedan rod dionica i to onaj s većim rangom.

Zona tolerancije
Kako bi se osigurala stabilnost Indeksa, prilikom revizije primjenjuje se 23/28 zona tolerancije. To znači da prvih 22 dionica ulazi u novi sastav indeksa CROBEX®. Tri preostale dionice biraju se između dionica rangiranih od 23. do 28. mjesta, s time da prednost imaju dionice koje su bile u prethodnom sastavu indeksa CROBEX® s većim rangom.

'Free float'
U 'free float' ne ulaze:

  • dionice na računima osoba koji prelaze 5% ukupnog broja predmetnog izdanja
  • vlastite dionice izdavatelja

Dionice na zbirnim skrbničkim računima uvijek su uključene u 'free float'. Za dionice kojima je 'free float' manji od 20%, 'free float' faktor određuje se na način da se 'free float' zaokruži na prvi veći cijeli broj. Za dionice kojima 'free float' prelazi 20%, 'free float' faktor se određuje na način da se 'free float' zaokruži na prvi veći višekratnik broja 5.

Revizije
Revizija Indeksa obavlja se po završetku trgovine, svakog trećeg petka u mjesecu ožujku i rujnu te se primjenjuje od sljedećeg trgovinskog dana. Ukoliko se dionica isključuje iz Indeksa, u Indeks će se uključiti dionica s najvećim vaganim tržišnim udjelom.
U slučaju izvanrednih događaja koji mogu utjecati na realnost i vjerodostojnost indeksa CROBEX® u razdoblju između dviju redovitih revizija, Komisija za Indeks može izvršiti izvanrednu reviziju načina izračuna indeksa CROBEX®, na način da se nekoj dionici u Indeksu smanji težina ili da dionicu isključi iz Indeksa.
Izvanrednim događajem smatra se osobito sljedeće:
•  izvanredni korporativni događaji (npr. stečaj ili likvidacija društva, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala društva, preuzimanja društva, spajanje i pripajanje društva).
•  ukidanje uvrštenja određenog vrijednosnog papira
•  dugotrajna suspenzija trgovine određenim vrijednosnim papirom
•  ostale okolnosti vezane uz izdavatelja ili vrijednosni papir koje mogu utjecati na realnost i vjerodostojnost indeksa CROBEX®.
 
Izvanredna revizija – ubrzani ulazak u indeks
Komisija za indeks može izvršiti izvanrednu reviziju i uključiti novu dionicu u indeks u slučaju da dionica, prema podacima o trgovanju dionicama, u prvih 30 kalendarskih dana od dan uvrštenja ostvari trgovanje u 100% ukupnog broja trgovinskih dana u promatranom razdoblju, vodeći računa o njezinoj tržišnoj kapitalizaciji i likvidnosti. Ukoliko se sukladno prethodnom stavku dionica uključuje u indeksa, iz indeksa će se isključiti dionica s najmanjim vaganim tržišnim udjelom.
 
Prilagođavanje baze indeksa
Kako bi se osigurala vremenska usporedivost Indeksa, baza Indeksa se prilagođava prilikom uključivanja novih dionica u Indeks, odnosno isključivanja postojećih dionica te zbog promjene broja izdanih dionica koje ulaze u sastav Indeksa. Do prilagođavanja baze Indeksa dolazi nakon završetka trgovine na dan T, a prije računanja Indeksa na dan T+1 prema sljedećoj formuli:


 

I (T') vrijednost CROBEX®-a nakon promjene na dan T
I (T) vrijednost CROBEX®-a prije promjene na dan T

Izvor: Zagrebačka burza

Ostala značenja:
CROBEXC/D
CA
CAC
Call in pay
Call-opcija
Call-tržište
CAMEL
Capital Guaranteed Products
CAPM
Carigradska burza
Carina
Carine
Carinska unija
Cash Management
CBOE
CCP model
CEDEL
Cedent
CEFTA
Centralizirani sustav kotacije
Centralizirano aukcijsko tržište
Centralna banka
Centralnobankarski knjižni novac
Centralnobankarski sustav
CEO
Certificirani ček
Certifikat o depozitu – CD
Certifikati
Cesija
Cesija (ustupanje) umjesto ispunjenja
Cesija (ustupanje) zbog naplaćivanja
Cesija (ustupanje) zbog osiguranja
Cesija osiguranja
Cesionar
CFA franak
CFO
CHIPS
Cijena
Cijena depozita
Cijena kapitala