Oglas:
Početna > Leksikon > P > Paritetna klauzula
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Paritetna klauzula


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Paritetna klauzula (engl. parity clause, njem. Paritätsklausel) je posebna klauzula u kupoprodajnom ugovoru u kojoj se označava do kojeg mjesta i uz koje obveze prodavalac, a od kojeg mjesta i uz koje obveze kupac snosi troškove i rizik. Obično se iskazuje transportnim klauzulama prihvaćenim od Međunarodne trgovačke komore u Parizu pod nazivom Incoterms pravila.
 
Definicija je preuzeta iz Rječnika osiguranja u izdanju Masmedia.
P&L account
Package deal
Packing akreditiv
Pacta sunt servanda
Pactum de non cedendo
Papirni novac
Paralelna valuta
Paralelni uvoz
Paramount market position
Parcelacijski elaborat
Paretova analiza
Pariški klub
Paritetna cijena
Paritetna klauzula
Parkinsonov zakon
Pasiva
Pasivna strategija upravljanja
Pasivni bankovni poslovi
Pasivno nuđenje
Patent
Perfekcija ugovora
Performance guarantee
Perks
Petrodolar
Pezeta
Pezo
Philadelphia Stock Exchange
Pigmalionov efekt
PIN
Pismena potvrda usmeno sklopljenog ugovora
Pismo o namjeri
Pismo spremnosti
Plaćanje
Plain Vanilla
Plan likvidnosti
Planiranje investicijskog projekta
Plašt dionice
Platna bilanca
Platni promet
Plivajući tečaj