Oglas:
Početna > Leksikon > O > Obzor investiranja
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Obzor investiranja


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Obzor investiranja (engl. investition horizon) je krajnja točka vremena koju investitor uzima u obzir pri planiranju investicijske strategije. Dobitke ili gubitke koji rezultiraju iz investicije, nakon te točke investitor ne uzima u obzir.

Obzor investiranja je udaljeniji što investitor planira dugoročnije. Kad se planira investicija, uzimaju se u obzir svi prihodi i rashodi koji su rezultat te investicije između sadašnjeg trenutka i obzora investiranja, s tim što se svi prihodi i rashodi diskontiraju na sadašnju vrijednost. Kod kupovine dužničkih papira obzor investiranja jedna je roku dospijeća duga, dok je kod vlasničkih papira, obzor investiranja jednak očekivanom životnom vijeku kupca, ili očekivanom periodu držanja vlasničkog papira.

U slučaju polica osiguranja obzor investiranja je razdoblje do isteka police, dok je kod lutrijske srećke obzor investiranja određen trenutkom ždrijebanja. Investitor često promatra i investicije koje se sastoje od kompleksnih transformacija imovine iz jednog oblika u drugi. U slučaju analize takvih investicija razuman obzor investiranja je razdoblje u kojem se može sa zadovoljavajućim stupnjem pouzdanosti predvidjeti stanje na tržištu. Taj period ni u najstabilnijim gospodarstvima ne prelazi pet godina, a drastično se skraćuje ako je gospodarstvo nestabilno.

Definicija je preuzeta iz Rječnika osiguranja u izdanju Masmedia.
Objektivna odgovornost
Obračun provizije
Obračun troškova po aktivnostima
Obrnuti swap
Obrtni kapital
Obveza
Obveze
Obveze s ograničenom odgovornošću
Obveznica
Obveznice
Obveznice bez kupona
Obveznice s promjenjivom kamatom
Obveznice, zamjenjive
Obveznički fond
Obvezno osiguranje
Obzor investiranja
Ocjena investicijskih projekata
Očitovanje o kontrolnom paketu
Odbijanje poslovanja
Odbor vjerovnika
Odgoda ovrhe
Odgođene kompenzacije
Odlučivanje u uvjetima rizika
Odnos cijene dionica i dobitka
Odnos duga i (vlasničke) glavnice
Odnos duga i uloga
Odredbe o posebnim rizicima
Odustanak
Odustatnina
OECD
Offshore
Offshore bankarstvo
Offshore fonodovi
Offshore kompanija
Ograničavanje izvoza
Ograničavanje tehnološkog razvitka
Ograničavanje uvoza
Ograničeni depozit
Ograničeno partnerstvo
Okvirni kredit