Oglas:
Početna > Leksikon > K > Kamatna arbitraža
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Kamatna arbitraža


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Kamatna arbitraža (engl. arbitrage in interest rates, njem. Zinsarbitrage) je posao stalnog odabira najpovoljnijeg tržišta gdje se na osnovi iste količine novčanih sredstava može ostvariti najpovoljnija kamata. Pritom se kretanju s jednog na drugo povoljnije tržište nastoje ostvariti veće zarade, koje se postižu na temelju dispariteta u kamatnim stopama za pojedine valute na različitim tržištima.

Uvjet je da novčana sredstva izražena u pojedinim valutama budu uvijek mobilna i da su prilikom ukamaćivanja neangažirana kraće ili duže vrijeme. Od vremena ukamaćivanja zavisi, u pravilu, i visina kamatne stope. Najmanja kamata se ostvaruje kada se slobodna sredstva ukamaćuju od petka u podne do ponedjeljka ujutro, tj. reukamaćivanjem preko vikenda, koje se naziva over night loan (prekonoćni zajam). Kod ukamaćivanja novčanih sredstava na neodređeno vrijeme koje se naziva a vista (po viđenju) ili at call (na poziv), kamata je veća nego u slučaju over night.

Ukamaćivanje makar i na nekoliko dana ili čak samo preko noći, ima povoljnije efekte za ulagače od držanja sredstava na računima koji se ne ukamaćuju ili se ukamaćuju s nižom kamatnom stopom. Kamatnom arbitražom se bave velike banke i financijske institucije, organizacije i pojedinci koji raspolažu velikim novčanim sredstvima.

Definicija je preuzeta iz Rječnika osiguranja u izdanju Masmedia.
Kaduciranje
Kamata
Kamate na kamate
Kamate po dospijeću
Kamate u izgradnji
Kamatna arbitraža
Kamatna marža
Kamatna stopa
Kamatni faktor
Kamatni račun
Kanali distribucije
Kapacitet osiguravatelja
Kapara
Kapital
Kapitalizacija
Kapitalna struktura
Kapitalni dobitak
Kapitalni gubitak
Kapitalni koeficijent
Kapitalno budžetiranje
Karbovanec
Karenca
Kartel
Kaucija
Kaucijska mjenica
Keiretsu
Keynesov plan
KfW
Kina
Kineski zid
Kip
Kjat
Klasifikacija rizika
Klaster
Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
Klauzula intabulandi
Klauzula opoziva
Klauzula pokrića
Klauzula rijetke valute
Klauzula svi rizici