Oglas:
Početna > Leksikon > F > Fakturirana premija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Fakturirana premija


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Fakturirana premija (engl. written premium, njem. Umlageverfähren) je prihod osiguravajućih društava u obračunskom periodu. Temelji se na pisanom dokumentu (fakturi) koji osiguravatelj šalje ugovaratelju osiguranja, na osnovi kojega se obavlja plaćanje premije.

Faktura je knjigovodstvena isprava koja služi kao podloga za fakturiranu premiju u poslovnim knjigama osiguravatelja.

Definicija je preuzeta iz Rječnika osiguranja u izdanju Masmedia.
Faktor
Faktor zaduženosti
Faktoring
Faktura
Fakturirana premija
Fenomen hokejske palice
Fiat money
FIBV
Fiducija
Fiducijarije
Fiducijarne ustanove
FIFO
Fighting brand
Fiksing
Fiksna premija
Fiksni kredit
Fiksni rok
Fiksni tečaj
Fiksni troškovi
Fiktivna prodaja
Filijala
Financial Times Stock Exchange Index
Financije
Financijska analiza
Financijska institucija
Financijska mjenica
Financijska piramida
Financijska poluga
Financijska struktura
Financijske institucije
Financijski analitičar
Financijski inženjering
Financijski kredit
Financijski leasing
Financijski posrednici
Financijski rizik
Financijski supermarket
Financijsko tržište
Financijsko upravljanje
Financiranje