Oglas:
Početna > Leksikon > U > Ugovor o vođenju poslova društva
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ugovor o vođenju poslova društva


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ugovor o vođenju poslova društva (njem. Beherrschungsvertrag) je vrsta poduzetničkog ugovora kojim društvo kapitala (dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću) podvrgava vođenje poslova društva drugome društvu. S obzirom na odnos između društava koji nastaje takvim ugovorom, društvo koje podvrgava vođenje poslova svoga društva drugome društvu smatra se ovisnim društvom, a drugo društvo smatra se vladajućim društvom.

Ovim tipom ugovora legalizira se ovlaštenje jednog društva da upravi drugog društva daje upute, kojima, u gospodarskom smislu, vladajuće društvo preuzima upravljanje ovisnim društvom. Ugovorne strane su ovisno i vladajuće društvo i za njegovu valjanost potrebno je da se s njime suglasi skupština društva koje podvrgava vođenje poslova drugome društvu. Ako je druga ugovorna strana društvo kapitala, za valjanost ugovora potrebna je i suglasnost skupštine toga društva. S obzirom na značenje toga ugovora i njegov utjecaj na prava vanjskih dioničara.

Zakon o trgovačkim društvima propisuje određene obveze vladajućeg društva. Ono mora pokriti svaki godišnji gubitak ovisnoga društva koji nastane za trajanja ugovora. U ugovoru se mora predvidjeti primjerena naknada vanjskim dioničarima onoga društva koje drugome prepušta da vodi njegove poslove. Nadalje, ugovor o vođenju poslova mora sadržavati obvezu druge ugovorne strane da na zahtjev vanjskih dioničara preuzme njihove dionice, odnosno udjele u zamjenu za isplatu primjerene otpremnine koja je određena ugovorom.

U praksi će ugovor o vođenju poslova i ugovor o prijenosu dobiti najčešće biti povezani u jedan ugovor. Ugovor o prijenosu dobiti (Gewinnabführungsvertrag) takav je ugovor kojim se društvo kapitala obvezuje da će drugom društvu prenijeti cijelu svoju dobit. Posebni oblik ugovora o cijelom prijenosu dobiti je i ugovor kojim se društvo kapitala obvezuje da će svoje poduzeće voditi za račun drugog društva;

Ugovor o vođenju poslova društva razlikuje se od management ugovora kojim uprava društva povjerava managing directoru, jednom ili više njih, vođenje poslova društva samostalno ili pod nadzorom. Management ugovorom utvrđuje se trajanje ugovora, definiraju se ovlasti direktora, opoziv i sl., a redovito se kvalificira kao ugovor o službi.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Ugovor iz Maastrichta
Ugovor o diskontu mjenica
Ugovor o faktoringu
Ugovor o forfaitu
Ugovor o franzšizingu
Ugovor o građenju
Ugovor o inženjeringu
Ugovor o isključivoj distribuciji
Ugovor o isključivoj kupnji
Ugovor o komisiji
Ugovor o koncesiji
Ugovor o konzaltingu
Ugovor o konzorciju
Ugovor o leasingu
Ugovor o menedžmentu
Ugovor o nalogu
Ugovor o opciji
Ugovor o ostavi (čuvanju)
Ugovor o posredovanju
Ugovor o posudbi
Ugovor o prijenosu dobitka
Ugovor o prodaji
Ugovor o razmjeni
Ugovor o savjetodavnim uslugama
Ugovor o savjetodavnom inženjeringu
Ugovor o sefu
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Ugovor o ulaganju
Ugovor o ustupanju udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Ugovor o vođenju poslova društva
Ugovor o zajednici dobitka
Ugovor o zajmu
Ugovor o zakupu
Ugovor o zalogu
Ugovor u korist trećeg
Ujednačena lista pokazatelja poslovnog uspjeha
Ukamaćivanje
Ukupni novčani tok
Ukupni prihod
Ulazne barijere