Oglas:
Početna > Leksikon > U > Ugovor o građenju
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ugovor o građenju


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ugovor o građenju (engl. construction contract, njem. Bauvertrag) je ugovor kojim se izvodilac obvezuje da će u ugovorenom roku i prema određenom projektu sagraditi određenu građevinu na određenom zemljištu ili na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu obaviti kakve druge građevinske radove, a naručitelj (investitor) se obvezuje za obavljanje tih radova isplatiti određenu cijenu. Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Ugovor iz Maastrichta
Ugovor o diskontu mjenica
Ugovor o faktoringu
Ugovor o forfaitu
Ugovor o franzšizingu
Ugovor o građenju
Ugovor o inženjeringu
Ugovor o isključivoj distribuciji
Ugovor o isključivoj kupnji
Ugovor o komisiji
Ugovor o koncesiji
Ugovor o konzaltingu
Ugovor o konzorciju
Ugovor o leasingu
Ugovor o menedžmentu
Ugovor o nalogu
Ugovor o opciji
Ugovor o ostavi (čuvanju)
Ugovor o posredovanju
Ugovor o posudbi
Ugovor o prijenosu dobitka
Ugovor o prodaji
Ugovor o razmjeni
Ugovor o savjetodavnim uslugama
Ugovor o savjetodavnom inženjeringu
Ugovor o sefu
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Ugovor o ulaganju
Ugovor o ustupanju udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Ugovor o vođenju poslova društva
Ugovor o zajednici dobitka
Ugovor o zajmu
Ugovor o zakupu
Ugovor o zalogu
Ugovor u korist trećeg
Ujednačena lista pokazatelja poslovnog uspjeha
Ukamaćivanje
Ukupni novčani tok
Ukupni prihod
Ulazne barijere