Oglas:
Početna > Leksikon > P > Pismena potvrda usmeno sklopljenog ugovora
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Pismena potvrda usmeno sklopljenog ugovora


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Pismena potvrda usmeno sklopljenog ugovora u poslovnoj praksi označuje reprodukciju usmeno sklopljenog ugovora. Svaka strana usmeno sklopljenog ugovora može od suugovaratelja zahtijevati, sve dok druga strana ne ispuni ugovor, potvrdu u pisanom obliku da je sklopljen usmeni ugovor. Usmeno sklopljeni ugovor ostaje valjanim i kad zamoljena strana nije dala zahtijevanu potvrdu, što znači da pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora taj ugovor ne pretvara u formalni.

Svrha izdavanja potvrde je u sačuvanju dokaza o sadržaju danih i primljenih izjava, te u izbjegavanju štete koja bi mogla nastati suugovarateljima zbog nejasnoća, nesporazuma, nedostataka u izjavi volje i slično. No posebnim uzancama može se potvrdi dati i drukčije značenje.

Tako Posebnim uzancama u ugostiteljstvu ugostitelj može zahtijevati, unatoč neformalnosti izravnog ugovora o hotelskim uslugama, da rezervacija zatražena usmeno ili telefonski mora biti potvrđena u pisanom obliku, brzojavno, teleprinterom, telefaksom ili drugim sredstvom priopćavanja. U tom slučaju ugovor je sklopljen tek u trenutku kad gost primi od ugostitelja potvrdu o rezervaciji u pisanom obliku. Na taj način i ponuda i prihvat ponude na inicijativu ugostitelja moraju biti učinjeni u pisanom obliku, tj. izmjena pisanih potvrda voljom strana neformalni izravni ugovor o hotelskim uslugama pretvara u formalan (forma ex contractu).

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
P&L account
Package deal
Packing akreditiv
Pacta sunt servanda
Pactum de non cedendo
Papirni novac
Paralelna valuta
Paralelni uvoz
Paramount market position
Parcelacijski elaborat
Paretova analiza
Pariški klub
Paritetna cijena
Paritetna klauzula
Parkinsonov zakon
Pasiva
Pasivna strategija upravljanja
Pasivni bankovni poslovi
Pasivno nuđenje
Patent
Perfekcija ugovora
Performance guarantee
Perks
Petrodolar
Pezeta
Pezo
Philadelphia Stock Exchange
Pigmalionov efekt
PIN
Pismena potvrda usmeno sklopljenog ugovora
Pismo o namjeri
Pismo spremnosti
Plaćanje
Plain Vanilla
Plan likvidnosti
Planiranje investicijskog projekta
Plašt dionice
Platna bilanca
Platni promet
Plivajući tečaj