Oglas:
Početna > Leksikon > K > Kaucija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Kaucija


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Kaucija (engl. security, caution money, njem. Kaution) kao termin u gospodarskom prometu ima vrlo široko značenje. Kaucija označava svaku vrstu osobnog ili stvarnog jamstva za izvršenje neke obveze. Tako u mnogim zemljama označava bankarske garancije, pri čemu banka jamči trećoj osobi da će neki njezin klijent izvršiti svoju novčanu ili neku drugu obvezu.

S druge strane, kaucija može značiti i jamstvo koje treće osobe daju banci prilikom dodjeljivanja bankarskih zajmova nekom od bančinih klijenata. Najčešće se, međutim, kaucija pojavljuje kad dužnik daje vjerovniku stanovitu svotu novca ili vrijednosne papire kao jamstvo da će izvršiti svoju ugovornu obvezu. Ta svota se vraća davaocu kaucije u trenutku kad izvrši svoju ugovornu obvezu, dok je u suprotnom zadržava primatelj kaucije. Time se i kaucija, u gospodarskom prometu, pojavljuje kao jedno od sredstava za osiguranje izvršenja ugovornih obveza, osobito budućih tražbina, npr. za potraživanje naknade štete koja bi mogla nastati na iznajmljenoj stvari.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Kaduciranje
Kamata
Kamate na kamate
Kamate po dospijeću
Kamate u izgradnji
Kamatna arbitraža
Kamatna marža
Kamatna stopa
Kamatni faktor
Kamatni račun
Kanali distribucije
Kapacitet osiguravatelja
Kapara
Kapital
Kapitalizacija
Kapitalna struktura
Kapitalni dobitak
Kapitalni gubitak
Kapitalni koeficijent
Kapitalno budžetiranje
Karbovanec
Karenca
Kartel
Kaucija
Kaucijska mjenica
Keiretsu
Keynesov plan
KfW
Kina
Kineski zid
Kip
Kjat
Klasifikacija rizika
Klaster
Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
Klauzula intabulandi
Klauzula opoziva
Klauzula pokrića
Klauzula rijetke valute
Klauzula svi rizici