Oglas:
Početna > Leksikon > K > Kamate u izgradnji
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Kamate u izgradnji


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Kamate u izgradnji (njem. Bauzinsen);

1. kamate koje se plaćaju dioničarima u "izgradnji" dioničkog društva u razdoblju potrebnom za pripremne radnje i podizanje poduzeća do stavljanja u pogon;
2. na taj način se dioničarima obećava određeni prihod dok izgradnja društva još traje, tj. u razdoblju u kojem još nema dobitka. Nisu li dioničari uplatili svotu veću od nominalne svote dionice (iznad pari), pa se troškovi izgradnje mogu podmirivati iz tog agia, kod kamata u izgradnji stvarno se radi o vraćanju uloga, što je inače zabranjivo;
3. u našem sustavu kamate na ulog ne plaćaju se ni kod društava osoba, a kako je kod dioničkog društva vraćanje uplaćenog uloga i obećanje ili plaćanje kamata na ono što su dioničari uložili u društvo izričito zabranjeno, to se ni statutom ni odlukom glavne skupštine takve kamate ne mogu predvidjeti.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Kaduciranje
Kamata
Kamate na kamate
Kamate po dospijeću
Kamate u izgradnji
Kamatna arbitraža
Kamatna marža
Kamatna stopa
Kamatni faktor
Kamatni račun
Kanali distribucije
Kapacitet osiguravatelja
Kapara
Kapital
Kapitalizacija
Kapitalna struktura
Kapitalni dobitak
Kapitalni gubitak
Kapitalni koeficijent
Kapitalno budžetiranje
Karbovanec
Karenca
Kartel
Kaucija
Kaucijska mjenica
Keiretsu
Keynesov plan
KfW
Kina
Kineski zid
Kip
Kjat
Klasifikacija rizika
Klaster
Klauzula (ugovor) “puno za prazno“
Klauzula intabulandi
Klauzula opoziva
Klauzula pokrića
Klauzula rijetke valute
Klauzula svi rizici