Oglas:
Početna > Leksikon > O > Ocjena investicijskih projekata
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ocjena investicijskih projekata


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ocjena investicijskih projekata (engl. investment project evaluation, njem. Prüfung des Investitionsprojektes) je složen postupak kojem je cilj sagledavanje opravdanosti i prihvatljivosti projekta. Uzimaju se u obzir sljedeći elementi:
a) ciljevi razvoja nositelja investicijskog projekta,
b) oblikovanje kriterija ocjene koji su izvedeni iz ciljeva razvoja,
c) izbor metoda ocjene investicijskog ulaganja,
d) izrada podloge za primjenu metoda ocjene,
e) primjena metoda ocjene investicijskog ulaganja,
f) donošenje investicijske odluke.

Uobičajeno se razlikuju ocjena tržišne djelotvornosti projekta i ocjena društveno-ekonomske djelotvornosti projekta. Pri ocjeni tržišne djelotvornosti projekta naglasak je na njegovim neposrednim učincima, dijelu akumulacije projekta koji će se stvoriti i ostati na raspolaganju poduzeću, inputi i outputi projekta vrednuju se prema tržišnim cijenama te se uzimaju u obzir individualne vremenske preferencije poduzeća i vlasnika. Kod ocjene društveno-ekonomske djelotvornosti naglasak je na neposrednim i posrednim učincima projekta i njihovu djelovanju na sve ciljeve društveno-ekonomskog razvoja, a učinci se vrednuju po ispravljenim cijenama što odražavaju njihovu vrijednost sa stanovišta društva uz uvažavanje društvenih vremenskih preferencija. Pristup ocjeni investicijskog projekta može se definirati kao statičan i kao dinamičan.

Statičan pristup analizira djelotvornost projekta na osnovi podataka iz jednog razdoblja vijeka trajanja projekta, obično u jednoj godini koja se smatra reprezentativnom. Kod dinamičnog pristupa uzimaju se podaci iz cijelog vijeka trajanja projekta. Ocjena investicijskog projekta ima ovu strukturu: a) tržišna (financijska) ocjena projekta, b) društveno-ekonomska ocjena projekta, c) ocjena projekta u uvjetima neizvjesnosti, d) usporedna ocjena projekta.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
Objektivna odgovornost
Obračun provizije
Obračun troškova po aktivnostima
Obrnuti swap
Obrtni kapital
Obveza
Obveze
Obveze s ograničenom odgovornošću
Obveznica
Obveznice
Obveznice bez kupona
Obveznice s promjenjivom kamatom
Obveznice, zamjenjive
Obveznički fond
Obvezno osiguranje
Obzor investiranja
Ocjena investicijskih projekata
Očitovanje o kontrolnom paketu
Odbijanje poslovanja
Odbor vjerovnika
Odgoda ovrhe
Odgođene kompenzacije
Odlučivanje u uvjetima rizika
Odnos cijene dionica i dobitka
Odnos duga i (vlasničke) glavnice
Odnos duga i uloga
Odredbe o posebnim rizicima
Odustanak
Odustatnina
OECD
Offshore
Offshore bankarstvo
Offshore fonodovi
Offshore kompanija
Ograničavanje izvoza
Ograničavanje tehnološkog razvitka
Ograničavanje uvoza
Ograničeni depozit
Ograničeno partnerstvo
Okvirni kredit