Oglas:
Početna > Leksikon > D > Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
 • Smanji veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Povećaj veličinu slova

Derivatni financijski proizvodi ili Derivati


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Derivatni finacijski proizvodi (ili skraćeno Derivati) su složeni financijski instrumenti izvedeni iz bazičnih jednostavnih financijskih proizvoda. Kod derivata glavnica nikad ne mijenja vlasnika nego se samo dogovara izmjena novčanih tokova, kompenzira razlika u cijeni, kompenzira kreditni rizik ili se na neki drugi način kompenziraju prednosti i nedostaci bazičnih proizvoda iz kojih je izveden određeni derivat. Paradoksalno koriste se najčešće u dijametralno suprotne svrhe - ili u špekulantivne svrhe za rizicima sklone investitore ili kao instrument zaštite imovine za vrlo konzervativne investitore.

Derivati se obično dijele prema vrsti bazičnih proizvoda iz kojih se izvode. Tako razlikujemo:

a) kreditne derivate

 • Credit Default Swap - kupoprodaja rizika nekog izdavatelja za određenu premiju
 • Total Return Swap - kupoprodaja rizika i svih priljeva od nekog potraživanja za određenu premiju i protupriljev
 • Credit Spread Option - pravo na kupnju ili prodaju nekog vrijednosnog papira ukoliko se spread u odnosu na dogovoreni kriterij promijeni za više od unaprijed dogovorenog iznosa.

b) derivate na devize

 • Forward (terminska kupoprodaja strane valute) predstavlja fiksiranje cijene tečaja s dospijećem dužim od dva radna dana. Omogućava klijentu fiksiranje tečaja na točno određeni dan u budućnosti kada će transakcija zbog koje se klijent štiti zaista izvršiti
 • Opcija predstavlja pravo terminske kupnje ili prodaje određene valute na točno određeni datum u budućnosti. U slučaju kad je klijentu tržišni tečaj povoljniji, klijent opciju ne mora izvršiti.

c) derivate na vrijednosne papire

 • Forward (terminska kupoprodaja vrijednosnih papira) - ugovor o kupoprodaji nekog vrijednosnog papira u budućnosti po određenoj cijeni
 • Put (Call) Options - pravo bez obveza na prodaju (kupnju) vrijednih papira u budućnosti po određenoj cijeni.

d) derivate na kamatne stope

 • Forward Rate Agreement - fiksiranje kamatne stope na određeni rok s početkom u budućnosti
 • Interest Rate Swaps - zamjena novčanih tokova iz fiksnih (varijabilnih) potraživanja za novčane tokove iz varijabilnih (fiksnih) obveza
 • Interest Rate Caps ili Interest Rate Floors - opcija ukoliko kamatne stope porastu (padnu) iznad (ispod) određene vrijednosti da će izdavatelj opcije plaćati imatelju razliku.


Izvor: Limun.hr
Dalasi
Damping
Dan namire
Davanje umjesto isplate (ispunjenja)
Davanje zbog naplaćivanja
DAX
DDK (devizno dokumentarna kontrola)
Debitna kartica
Default
Definanciranje
Deflacija
Deflacioniranje
Defundiranje
Dekapitalizacija
Dekoncentracija tržišta
Dekurzivni obračun kamata
Delkredere
Demonetizacija
Denominacija
Depo
Depo posao
Deponent
Deport posao
Depozit
Depozit po viđenju
Depozitar
Depozitne ustanove
Depozitni čekovi
Depozitni novac
Deprecijacija
Deprecijacija cijena
Depresija
Depresijski kartel
Deregulacija bankarstva
Derivati
Derivatni financijski proizvodi ili Derivati
Detaljni plan uređenja (DPU)
Devalutacija
Devalvacija
Devize