Oglas:
Početna > Leksikon > F > Financijska poluga
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Financijska poluga


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Financijska poluga (engl. financial leverage, njem. finanzwirtschaftliche Hebelwirkung) se koristi u istraživanju optimalnih odnosa između vlastitog i tuđeg financiranja. Pravilo financijske poluge kaže da se isplati korištenje tuđih izvora financiranja sve dok se poslovanjem ostvaruje stopa rentabilnosti veća od ponderirane kamatne stope po kojoj se plaćaju kamate na tuđi kapital. Rentabilnost vlastitog kapitala pod utjecajem je efekta poluge i ovisi o obujmu tuđeg financiranja.

Efekt poluge kaže da se porastom tuđeg financiranja povećava rentabilnost vlastitog kapitala ako je rentabilnost ukupnog ulaganja veća od kamatne stope na tuđi kapital. Taj pozitivni efekt naziva se i šansa poluge. Smanjenje rentabilnosti ukupnog ulaganja ispod stope troškova korištenja tuđeg kapitala vodi negativnom djelovanju poluge, tj. porastom zaduživanja pada stopa rentabilnosti vlastitog kapitala. U tom slučaju govori se o riziku poluge. Posljedica je rasta kamata na tuđi kapital ili smanjenja rentabilnosti ukupnog ulaganja. Odnos tuđeg i vlastitog kapitala naziva se faktorom financijske poluge.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
Faktor
Faktor zaduženosti
Faktoring
Faktura
Fakturirana premija
Fenomen hokejske palice
Fiat money
FIBV
Fiducija
Fiducijarije
Fiducijarne ustanove
FIFO
Fighting brand
Fiksing
Fiksna premija
Fiksni kredit
Fiksni rok
Fiksni tečaj
Fiksni troškovi
Fiktivna prodaja
Filijala
Financial Times Stock Exchange Index
Financije
Financijska analiza
Financijska institucija
Financijska mjenica
Financijska piramida
Financijska poluga
Financijska struktura
Financijske institucije
Financijski analitičar
Financijski inženjering
Financijski kredit
Financijski leasing
Financijski posrednici
Financijski rizik
Financijski supermarket
Financijsko tržište
Financijsko upravljanje
Financiranje