Oglas:
Početna > Leksikon > F > Financijska analiza
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Financijska analiza


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Financijska analiza (engl. financial analysis, njem. Finanzanalyse) je značajno područje poslovne analize. Osnovni su mu ciljevi:
a) tumačenje financijskih informacija,
b) korištenje usporednih podataka, c) analiza financijskih tržišta.

Tumačenje financijskih informacija odnosi se pretežito na ocjenu i tumačenje financijskih izvještaja i drugih financijskih podataka o poduzeću. Korištenje usporednih podataka omogućuje komparativnu financijsku analizu; najčešće se rabe usporedni podaci poduzeća iste djelatnosti, najjačih konkurenata i djelatnosti kao cjeline. Analiza financijskih tržišta obuhvaća istraživanje međuzavisnosti cijena dionica poduzeća, njegovih konkurenata i trendova na tržištu dionica.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
Faktor
Faktor zaduženosti
Faktoring
Faktura
Fakturirana premija
Fenomen hokejske palice
Fiat money
FIBV
Fiducija
Fiducijarije
Fiducijarne ustanove
FIFO
Fighting brand
Fiksing
Fiksna premija
Fiksni kredit
Fiksni rok
Fiksni tečaj
Fiksni troškovi
Fiktivna prodaja
Filijala
Financial Times Stock Exchange Index
Financije
Financijska analiza
Financijska institucija
Financijska mjenica
Financijska piramida
Financijska poluga
Financijska struktura
Financijske institucije
Financijski analitičar
Financijski inženjering
Financijski kredit
Financijski leasing
Financijski posrednici
Financijski rizik
Financijski supermarket
Financijsko tržište
Financijsko upravljanje
Financiranje