Oglas:
Početna > Leksikon > L > Likvidacija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Likvidacija


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Likvidacija (engl. liquidation, njem. Abwicklung, Liquidation) je pojam višestrukog značenja: u pravu i ekonomici označava prestajanje postojanja nekog gospodarskog subjekta, u računovodstvu obračunavanje računa, a u prenesenom značenju obračunavanje s neprijateljem, uništenje nečega (primjerice ratne tehnike), izvršenje smrtne presude, smaknuće. U gospodarstvu likvidacija znači prestajanje djelatnosti nekog poduzeća. U sklopu naših do sada vrijedećih pravnih propisa razlikovala su se dva postupka likvidacije: redovita i prisilna (stečaj).

Postupak redovite likvidacije pokreće se ukoliko nastane neki od sljedećih slučajeva: neispunjenje propisanih uvjeta za obavljanje određene djelatnosti, nestajanje prirodnih uvjeta za obnavljanje određenih djelatnosti (iscrpljenje sirovinskih izvora), poslovanje s gubitkom u dužem razdoblju. Postupak likvidacije pokreće skupštinu općine, a sam postupak provodi okružni privredni sud na području kojeg je sjedište organizacije. Prodaja imovine poduzeća u redovitoj likvidaciji odvija se sukladno pravilima stečaja poduzeća. Po završetku postupka likvidacije poduzeće se briše iz sudskog registra. Za razliku od redovne likvidacije, postupak prisilne likvidacije ili stečaj obuhvaća sudski postupak nad imovinom dužnika koji više nije sposoban podmirivati svoje obveze prema vjerovnicima. Prema tome, stečajnim se postupkom unovčava imovina dužnika da bi se podmirile obveze vjerovnika.

Definicija je preuzeta iz Rječnika marketinga u izdanju Masmedia
Laissez faire, laissez passer
Lanac vrijednosti
Lanac zamjenskih proizvoda
Lats
Lava
Leasing
Lej
Lek
Lempira
Leone
Letter of comfort
Lev
LIBOR
Licencija
Licenciranje
Lifreding
Likvidacija
Likvidacijska vrijednost
Likvidacijska vrijednost sredstava
Likvidna imovina
Likvidnost
Lilangeni
Limeni padobran
Limited distribution
Limitiranje plasmana
Lira
Listing
Litas
Lokacijski uvjeti
Lombardna stopa
Lombardni kredit
Loti
VIX opcije