Limun

Limun - arhiva
početna -> limun -> limunska baterija
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Limunska baterija

Datum objave: 22.05.2009
Limunska baterija je naprava koja se koristi u eksperimentima koji se spominju u mnogim udžbenicima iz prirodnih znanosti širom svijeta. Izrađuje se umetanjem dvaju različitih metalnih predmeta, primjerice galvaniziranog čavla i bakrenog novčića, u limun.

Bakreni novčić služi kao pozitivna elektroda ili katoda, a galvanizirani čavao kao negativne elektroda ili anoda. Ova se dva predmeta ponašaju kao elektrode, uzrokujući reakciju koja generira malu razliku potencija.

Cilj ovog eksperimenta je prikazati studentima na kojim principima počiva baterija. Nakon što je baterija složena može se iskoristiti multimetar kako bi se provjerila stvoreni napon. Kako bi se stvorio vizualno upečatljiviji efekt, nekoliko serijski spojenih limuna može se iskoristiti za napajanje standardne LED lampice. Klasične se žarulje uglavnom ne koriste s limunskom baterijom jer limunska baterija ne može proizvesti dovoljno električne energije za napajanje takvih žarulja.